Modele de probleme rezolvate la chimie

Astuce 1. Problema cu procente volumetrice ALE SO2 în amestec de gaze de la arderea sulfului (S) problema 1 la ora actuală, o mare parte din clorul necesar Industriei CHIMICE se obține prin electroliza APEI de Mare și a saramurii. Să se determine expérimental potențialul (tensienure) de descompunere a soluției de NaCl 2M, Cu formarea prin electroliză a clorului, DIN curba de variație a intensității curentului (mA/cm-2) Cu potențialul (V) aplicat Progresiv la o sursă de curent continuu. Electrozii sunt DIN cărbune (Grafit). Datele experimentului sunt ipotetice. Pentru lucrarea pratiă se propune structura, de mai jos. https://www.technologuepro.com/cours-chimie-minerale-industrielle/Chapitre%20II-Fabrication%20Industrielle%20de%20acide%20sulfurique.pdf să se determine concentrația maximă (în procente volumetrice) a SO2 în amestecul de regard rezultat prin arderea sulfului în AER. Calculele se fac pentru condiții normale de temperatura și Presiune. Bibliografie Florian Urseanu, Corneliu-Tăbărășanu-Mihăilă, Grigore Bogza, probleme de chimie și de tehnologie Chimică, Editura Tehnică, București, 1978 varianta de rezolvare propusă Nr.

1 Plecăm de la ce știm: problema 1 cuvinte cheie: Legea I a lui Faraday, echivalent chimic, echivalent electrochimic, intensitate de curent I (A), timp de electroliză t (s), randament, analiza cantitativă A cadmiului Tip 2. Problema cu bilanț Masic la arderea cu AER a sulfului, pentru fabricarea acidului Sulfuric. Diagrama Sankey ► tension (potențial) de descompunere E DESC (V) este o tensiune minimă, égală cu f. E. m, Care se aplică la DIN afară la electrozii inerți cufundați în electrolitul, supus electrolizei şi care trebuie să asigure trecerea continuă a curentului électrique prin electrolit și descărcarea ionilor la electrozi. Fiecare electrolit are în condițiile de lucru la electroliză (temperatură, concentrație, etc.) o tensiune de descompunere. Edesc se poate calcul cu relația matematică pentru calcularea f.e.m. (forței electromotoare) de l Pila ELECTRICĂ: e DESC calculat = EOX/rouge H2 (catod) – EOX/Red Cl2 (Anod) + supratensiané (Vezi termodinamica proceselor de la electroliză) clorul la un Anod DIN cărbune (sau Metal) și hidrogenul la un catod de cărbune au supratensiage de 0 V. Hidrogenul sont supratensiune numai la electrozii metalici. EOX/Red reprezintă potențialul de oxidare al ionilor, adică o tensiune necesară să determiner ionii ajunși la electrozi să primească sau să l`electroni, trecând în atomi. ► Potențialul de descărcare (depunere) este o tensiune minimă (V), Care se aplică la un ELECTROD, pentru a permite descărcarea ionilor de sarcina ELECTRICĂ sau o depunere de substanță PE ELECTROD.

De multe ori potențialul de descărcare (V) la electrozi corespunde cu potențialul de oxydare al Speciei CHIMICE, determinat cu relația lui Nernst, pentru condițiile de lucru. Astfel pentru cuplul: oxydant + ze – = Reducător/reacția de reducere Relația lui Nernst este: E Ox/Rouge = E0ox/rouge +/n e-(LG a oxydant/a reducător) a Ox, a Red = activitatea oxidantului, reducătorului = concentrația molară E0ox/rouge = potențialul de descărcare standard al elementelor, în SCARA de hidrogen la 250C Z = numărul de electroni acceptați, cedați ► Supratensil`este o diferență dintre tensia (potențialul) de descompunere determinat experimat experimental și tensia de descompunere calculată.